Boka

Om ånga

Rent till 100 % med ånga

Ångtvättar producerar torr och överhettad ånga

 Cirkel innehåller de fyra element som påverkar rengöringsprocessen. Genom en ökning av ett, eller flera, av elementen så kan ett, eller flera, av de övriga elementen minskas. Med en ökning av temperaturen kan till exempel kemförbrukningen minskas eller till och med helt uteslutas. Med en kraftig ökning av temperaturen kan även tiden och den mekaniska bearbetningen minskas.

Ångans temperatur är avgörande

Ångtvättar producerar torr och överhettad ånga under tryck. Högt tryck ökar kokpunkten varför ångan uppnår temperaturer på upp till 165° C. Vi kallar det för Supersteam. Det är tack vare den höga temperaturen som  ångtvättar uppnår så fantastiska resultat. Metoden är inte bara effektiv och snabb utan också skonsam och miljövänlig.

Fördelen med torr ånga är den mycket låga vattenförbrukningen vilket i sin tur för med sig att det blir väldigt lite fukt kvar efter städprocessen. Metoden kan därför användas överallt.

Den höga temperaturen som den överhettade ångan ger rengör inte bara på ytan utan öppnar även upp porerna i underlaget för att lösgöra djupt ingrodd smuts samtidigt som ytan som rengörs med Supersteam desinficeras. Mikroorganismer som bakterier, virus, kvalster, löss och loppor (inklusive äggen) utrotas effektivt vilket för med sig att återväxt förhindras och problemet är eliminerat.

Ångtvättar producerar Supersteam under högt tryck – upp till 10 bar. Ångan lösgör smutsen och det höga trycket blåser bort den lösgjorda smutsen. Detta innebär att det blir rent överallt; i små skrymslen och vrår, i hörn, små veck och håligheter… ja precis över allt!

Tar bort oönskade lukter

Tack vare den djupgående rengöringen tar Supersteam även bort oönskade lukter.

Supersteam är också mycket effektiv mot mögel och mögelsporer på alla typer av ytor.

En annan fördel med att bara använda Supersteam är att inga rester lämnas kvar på den rengjorda ytan. Traditionell städning med kemprodukter lämnar kvar kemrester på ytan och ny smuts får snabbt fäste i dessa rester. Med Supersteam förblir ytan därför renare under längre tid.

Supersteam produceras av vanligt kranvatten – 100% allergi- och miljövänligt!